badanie wariografem
669 941 030

Zadzwoń teraz!

Oferta dla osób prywatnych

Poligraf (wariograf) jest często jedyną możliwością dojścia do prawdy. W sytuacjach, kiedy mamy słowo przeciwko słowu, brak możliwości zdobycia materiału dowodowego, ustalenia świadków zdarzenia, a stosunek prawdopodobieństwa prawda – fałsz wynosi 50/50 – badanie poligraficzne z prawdopodobieństwem ponad 90% pomoże nam ustalić przebieg zdarzeń i wskazać winnego lub też oczyścić z zarzutów.

W sprawach rodzinnych, bardzo często chcemy, by pewne tematy nie ujrzały światła dziennego, jednak zaprogramowana w nas potrzeba dążenia do wyjaśnienia prawdy powoduje, że szukamy, drążymy, podsuwamy domysły, czy też kreujemy rzeczywistość, która niejednokrotnie jest wyolbrzymiona lub też spłycona w porównaniu do faktów, które miały miejsce. W takich sytuacjach badanie przy pomocy poligrafu jest idealnym rozwiązaniem, gdyż pomoże ujawnić prawdę, a tym samym oczyścić z zarzutów lub też udowodnić winę, a jednocześnie wiedza w ten sposób zdobyta pozostaje wyłącznie w rękach zleceniodawcy i osoby badanej.

Za pomocą poligrafu możemy wyjaśnić:

  • kwestię lojalności partnerskiej lub małżeńskiej (między innymi zdrady)
  • kradzieże
  • przynależność do sekt, grup przestępczych
  • i wiele innych spraw, w których ograniczenie stanowi jedynie czas oraz odpowiednio dobrane pytanie

Badaniu poddana może być jedynie osoba, która wyraziła zgodę na jego przeprowadzenie. Nadmienić należy, że osoba badana może w każdej chwili żądać przerwania wykonywania badania.

Zapraszamy


Poniedziałek - Piątek:
10.00 - 18.00

Ze względu na fakt, iż niektóre badania wykonujemy u Zleceniodawców zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem umówienia spotkania.


Telefonicznie:

669 941 030