badanie wariografem
669 941 030

Zadzwoń teraz!

Badanie

Poligraf – potocznie nazywany wykrywaczem kłamstw lub też wariografem, to urządzenie, które rejestruje poprzez czujniki założone na ściśle określone części ciała osoby badanej, przebieg zmian w reakcjach fizjologicznych i zapisuje je w formie wykresu na poligramie. W czasie badań pracujemy na wysokiej jakości poligrafie firmy Stoelting. Celem uzyskania najlepszych wyników, konieczne jest przestrzeganie kilku zasad: począwszy od przygotowania osoby badanej poprzez przygotowanie odpowiednich testów i zawartych w nich pytań, a skończywszy na samym badaniu. Od osoby badanej wymagane jest by była wypoczęta i nie znajdowała się pod wpływem środków odurzających, co stanowi podstawę do przeprowadzenia badania (pozostałe wymagania wobec osoby badanej podajemy w rozmowie telefonicznej, bądź na spotkaniu).

W kwestii samego badania: każdy etap badania jest ważny i od każdego z etapów zależy powodzenie w uzyskanym wyniku. By dobrze dobrać pytania – niezbędna jest rozmowa zarówno z osobą zlecającą jak i z osobą badaną. Po umówieniu się na spotkanie ze Zleceniodawcą (nie wszystkie tematy jesteśmy w stanie omówić telefonicznie), poligrafer zapoznaje się z istotą problemu i na podstawie wywiadu ustala z osobą zlecającą ilość i treść pytań krytycznych.

W dniu badania, poligrafer zapoznaje osobę badaną z istotą badania, przebiegiem całego procesu i po otrzymaniu zgody na przeprowadzenie badania (potwierdzonej podpisem na przygotowanym oświadczeniu) - przeprowadza rozmowę przedtestową i zapoznaje osobę badaną z treścią pytań.

Kolejnym etapem jest podłączenie czujników poligrafu do ciała osoby badanej, a następnie przeprowadzenie testu demonstracyjnego.

Następnym krokiem jest test zasadniczy (powtarzany trzy lub pięciokrotnie), a po zdjęciu czujników z ciała osoby badanej - rozmowa potestowa.

Całe badanie od momentu wejścia, rozmowy przedtestowej, przeprowadzenia testów, do momentu zdjęcia czujników i przeprowadzenia rozmowy potestowej (przy założeniu, że nie zostanie wcześniej przerwane) to około 2 do nawet 4 godzin (w zależności od skomplikowania sprawy, ilości przeprowadzonych testów i współpracy na linii badany - poligrafer).

W trakcie badania w pracowni przebywają jedynie poligrafer i osoba badana. Niedopuszczalne jest, by w pomieszczeniu, w którym odbywa się badanie przebywała jakakolwiek inna osoba (wyjątek od tej zasady stanowią jasno określone sytuacje).

Zapraszamy


Poniedziałek - Piątek:
10.00 - 18.00

Ze względu na fakt, iż niektóre badania wykonujemy u Zleceniodawców zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem umówienia spotkania.


Telefonicznie:

669 941 030